Smanjenje neprijatnih mirisa, održavanje zdravlja životinja i smanjenje pojave bolesti su glavni izazovi u uzgoju životinja. U cilju rešavanja ovih problema veoma je bitno obezbediti zdrav ambijent za životinje. Međutim prenaseljenost objekata za uzgoj, postala je uobičajena pojava u prethodnim godinama, a samim tim životinje se uzgajaju u okruženju koje izaziva visok stres, sa jako neprijatnim mirisima i lošim higijenskim uslovima.

SANACIJA NEPRIJATNIH MIRISA

 

EM će smanjiti pojavu neprijatnih mirisa sprečavanjem stvaranja amonijaka i trimetilamina, koji su alkalni. Organske kiseline koje se nalaze u EM preparatima imaju kisela svojstva, tako da prskanjem EM vrlo brzo dolazi do hemijske neutralizacije neprijatnih mirisa. Redovnim prskanjem naseljavamo dobre mikroorganizme koji zaustavljaju rast truležnih bakterija. Takođe dodavanjem EM preparata u hranu dolazi do poboljšanja crevne flore životinja i do slabljenja neprijatnog mirisa njihovog stajnjaka.

 

 

 

SMANJENJE DOZE ANTIBIOTIKA I DEZINFICIJENASA

 

Prskanjem unutar objekata za životinja i dodavanjem EM u hranu i vodu dovešće do poboljšanja mikrobiološkog okruženja u objektu i ravnoteže mikroflore u crevima životinja, koja je od najvišeg značaja kako za zdravlje tako i za proizvodne karakteristike i dobro iskorišćenje hrane. Na taj način smanjujemo potrebu za antibioticima i agresivnim dezinficijensima.

 

 

 

SMANJIVANJE STRESA

 

Stres kod životinja zaustavlja normalan rast i razvoj, i izaziva pad produktivnosti i povećava smrtnost. Prskanjem EM unutar objekata dolazi do smanjenja stresa poboljšavanjem uslova i prijatnom atmosferom unutar objekta, smanjenjem broja muva i ostalih insekata...

 

 

 

POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI (poboljšanjem iskorišćenja hrane - konverzije i smanjenjem smrtnosti)

 

Redovno korišćenje EM u uzgoju životinja dovodi do poboljšanja njihovog zdravlja, smanjenja pojave bolesti i poboljšanja proizvodnih rezultata. Pojava proliva kod životinja dovodi do smanjenja prirasta i povećanja smrtnosti. Primenom EM povećavamo brojnost probiotskih mikroorganizama u crevima i na taj način značajno smanjujemo pojavu proliva, povećavamo efikasnost varenja i iskorišćenje hrane, što dovodi do povećanja sveukupne produktivnosti.

 

 

 

POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA (mesa, mleka, jaja)

 

Prskanje EM u objektima dovodi do smanjenja neprijanih mirisa, a dodavanje u hranu i vodu za piće će poboljšati mikrofloru creva i imunitet životinja. Na taj način dolazi do značajnog smanjenja pojave bolesti. Kao rezultat svega toga dolazi do poboljšanja kvaliteta masnog tkiva životinja, gubljenja neprijatnog mirisa mesa, produžene svežine proizvoda, i poboljšanja ukusa i kvaliteta samih proizvoda. Upotrebom EM je moguće smanjiti upotrebu vakcina i antibiotika i na taj način dobiti proizvode koji su sigurniji za korisnike.

Koristi od upotrebe EM proizvoda u stočarstvu:

KORIŠĆENJE EM PROIZVODA DOVODI DO SMANJENJA NEPRIJATNIH MIRISA I OLAKŠAVA SPREMANJE KOMPOSTA, TAKOĐE UBRZAVA FERMENTACIJU I PROIZVODNJU KOMPOSTA.

 

Dodavanjem u hranu i vodu za piće EM dovodi do smanjenja neprijatnog mirisa stajnjaka, koji se brže suši i brže kompostira. Kvalitet dobijenog komposta od stajnjaka životinja kojima je EM dodavan u obrok je višestruko bolji od standardnog i ima mnogo bolji efekat na poboljšanje karakteristika tla.

DODATNE KORISTI

scroll down arrow

PRSKANJEM EM UNUTAR OBJEKATA ZNAČAJNO OLAKŠAVAMO MANIPULACIJU I TRETMAN OTPADNIH VODA SA FARME

 

 

 

Prskanjem objekata sa EM preparatima dovodi do smanjenja neprijatnih mirisa otpadnih voda koje su samim tim lakše za obradu. Sipanje EM u osočne jame i lagune pomaže njihovo čišćenje i smanjuje neprijatne mirise. Razgradnja otpadnih materija je brža, a mulj i sedimenti se brže razgrađuju i lakše upotrebljavaju za đubrenje.

proizvodi

Lumax 011 logo link za naslovnu

LUMAX 011