ŠTA JE EM®?

Originalni EM Efektivni Mikroorganizmi se sastoje od optimalne kombinacije bakterija mlečne kiseline, kvasaca i fototropnih bakterija čija su specijalna svojstva prepoznata i razvijena od strane profesora Terua Hige iz Okinave u Japanu, 1982 godine.

Mlečno kiselinske bakterije

(mikroskopska slika)

KVASCI

(mikroskopska slika)

FOTOTROPNE BAKTERIJE

(elektronsko mikroskopska slika)

mlecno kiselinske bakterije
mikroskopska slika kvasca
fototropne bakterija

u poljoprivredi

(poboljšanje tla, stočarstvu itd)

čišćenju okoline

(poboljšanje kvaliteta vode, kompostiranje)

drugim oblastima života

(npr. zaštita zdravlja)

kod prirodnih nepogoda

(npr. poplave)

em tehnologija ciscenje okoline
em tehnologija ciscenje okoline
em tehnologija ciscenje okoline

OD POČETKA PRIMENE DO DANAŠNJEG DANA EM EFEKTIVNI MIKROORGANIZMI SE USPEŠNO KORISTE U SVE VIŠE I VIŠE PODRUČJA:​

Možemo reći da je EM Tehnologija sve ono što se temelji na delovanju Efektivnih Mikroorganizama, koji su mešavina oko 80 različitih sojeva mikroorganizama izraženih fermentatinih sposobnosti.​ EM tehnologija je onsnovna tehnologija koja može imati primenu i pozitivan uticaj u svim granama i aspektima života.

 

Proizvodi koji u svojoj osnovi sadrže Efektivne Mikroorganizme i njihove metabolite koriste se od poljoprivrede, stočarstva, obrade otpadnih voda, obrade različitih vrsta otpada, sanacije neprijatnih mirisa pa sve do pčelarstva, čišćenja kuće i ishrane ljudi. EM tehnologija je onsnovna tehnologija koja može imati primenu i pozitivan uticaj u svim granama i aspektima života.

EM Efektivni Mikroorganizmi su blagotvorni za ljude i za prirodu. EM tehnologija se ne bori ni protiv čega, ona utiče na ravnotežu među različitim bakterijama i omogućava izgradnju i procese obnavljanja. Na ovaj način EM dovodi celokupni živi svet u mikrobiološku ravnotežu i pospešuje mikrobiološku raznolikost.

SANACIJA NEPRIJATNIH MIRISA

 

EM će smanjiti pojavu neprijatnih mirisa sprečavanjem stvaranje amonijaka i trimetilamina, koji su alkalni. Organske kiseline koje se nalaze u EM preparatima imaju kisela svojstva, tako da prskanjem EM vrlo brzo dolazi do hemijske neutralizacije neprijatnih mirisa. Redovnim prskanjem naseljavamo dobre mikroorganizme koji zaustavljaju rast truležnih bakterija. Takođe dodavanjem EM preparata u hranu dolazi do poboljšanja crevne flore životinja i do slabljenja neprijatnog mirisa njihovog stajnjaka.

 

 

 

SMANJENJE DOZE ANTIBIOTIKA I DEZINFICIJENASA

 

Prskanjem unutar objekata za životinja i dodavanjem EM u hranu i vodu dovešće do poboljšanja mikrobiološkog okruženja u objektu i ravnoteže mikroflore u crevima životinja, koja je od najvišeg značaja kako za zdravlje tako i za proizvodne karakteristike i dobro iskorišćenje hrane. Na taj način smanjujemo potrebu za antibioticima i agresivnim dezinficijensima.

 

 

 

SMANJIVANJE STRESA

 

Stres kod životinja zaustavlja normalan rast i razvoj, i izaziva pad produktivnosti i povećava smrtnost. Prskanjem EM unutar objekata dolazi do smanjenja stresa poboljšavanjem uslova i prijatnom atmosferom unutar objekta, smanjenjem broja muva i ostalih insekata...

 

 

 

POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI (poboljšanjem iskorišćenja hrane (konverzije) i smanjenjem smrtnosti)

 

Redovno korišćenje EM u uzgoju životinja dovodi do poboljšanja njihovog zdravlja, smanjenja pojave bolesti i poboljšanja proizvodnih rezultata. Pojava proliva kod životinja dovodi do smanjenja prirasta i povećanja smrtnosti. Primenom EM povećavamo brojnost probiotskih mikroorganizama u crevima i na taj način značajno smanjujemo pojavu proliva, povećavamo efikasnost varenja i iskorišćenje hrane, što dovodi do povećanja sveukupne produktivnosti.

 

 

 

POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA (mesa, mleka, jaja)

 

Prskanje EM u objektima dovodi do smanjenja neprijanih mirisa, a dodavanje u hranu i vodu za piće će poboljšati mikrofloru creva i imunitet životinja. Na taj način dolazi do značajnog smanjenja pojave bolesti. Kao rezultat svega toga dolazi do poboljšanja kvaliteta masnog tkiva životinja, gubljenja neprijatnog mirisa mesa, produžene svežine proizvoda, i poboljšanja ukusa i kvaliteta samih proizvoda. Upotrebom EM je moguće smanjiti upotrebu vakcina i antibiotika i na taj način dobiti proizvode koji su sigurniji za korisnike.

Poboljšanje tla

 

Upotreba EM proizvoda potpomaže aktivnost i raznolikost mikroorganizama tla. Rezultat je obogaćeno tlo i ekosistem. EM zajedno sa dodavanjem organske materije pospešuje stvaranje humusa i omekšava tlo. Na taj način se pospešuje zadržavanje vode i hranljivih materija dostupnih biljkama i olakšava mehanička obrada tla.

 

 

Problemi kod rasađivanja

 

EM proizvodi povećavaju raznolikost mikrobioma zemljišta. Ovo sprečava razvoj različitih patogena i na taj način sprečava probleme kod rasađivanja.

 

 

Sprečava štete izazvane solju

 

Upotrebom EM zajedno sa organskom materijom pospešuje se njena razgradnja, i na taj način se poboljšavaju i fizičke i hemijske karakteristike tla i povećava puferski kapacitet tla, što značajno smanjuje štete izazvane solju u primorskim krajevima.

 

 

Povećavanje prinosa

 

EM pospešuje zdrav rast biljaka, što dovodi do povećanja prinosa, produžene eksplatacije višegodišnjih biljka i boljeg kvaliteta proizvoda. Sveukupno se korišćenjem EM dobija bogatija "žetva".

 

 

Proizvodnja useva sa dodatnom vrednošću

 

Primetno je da povrće koje danas koristimo ima smanjenu hranljivu vrednost od onog koje smo jeli pre nekog vremena. Ipak EM povrće ima visoku hranljivu vrednost, povećan sadržaj šećera, poboljšan ukus i produženu svežinu.

KORISTI OD UPOTREBE EM U STOČARSTVU

KORISTI OD UPOTREBE EM U POLJOPRIVREDI

SMANJENO OPTEREĆENJE ŽIVOTNE SREDINE

 

EM je proizveden od prirodnih sastojaka, sastojci EM proizvoda se brzo razgrađuju i ne zagađuju vodu i zemljište dok mikroorganizmi koji se nalaze u EM proizvodima čiste zemljište i vodu, jezera i reke i na taj način smanjuju opterećenost životne sredine štetnim materijama.

Zdrava radna sredina

 

EM se sastoji samo od prirodnih mikroorganizamakoji su sigurni za upotrebu i ekološki. Nije potrebno stavljati masku,naočare i zaštitna odela kada se radi sa EM proizvodima. EM nikada nema negativan efekat na ljude, životinje i prirodu.

EM TEHNOLOGIJA

Rođen sam u Okinavi, u Japanu 1941 kada je rat na Pacifiku tek počeo i počeo da se bavim zemljoradnjom za vreme nestašice hrane.

 

Hteo sam da postanem poljoprivredni inženjer / instruktor za razvoj Okinavske poljoprivrede kako bi se povećala proizvodnja hrane.

 

Nakon što sam dobio diplomu sa Univerziteta Kyušu, radio sam na Univerzitetu Ryukyusu. Promovisao sam modernu poljoprivredu, odnosno "korišćenje pesticida i hemijskog đubriva" sa ciljem povećanja poljoprivredne proizvodnje.

 

Ipak, počeo sam da patim od trovanja pesticidima. Videvši pogoršavanje životne sredine i štetu ljudskom zdravlju koja proističe iz poljoprivrede koja se zasniva na hemiji, razvio sam uverenje da je "poljoprivreda temelj države".

 

Odlučio sam da se vratim korenima poljoprivrede, što je značilo "da se u skladu sa prirodom gaje živopisni poljoprivredni proizvodi" i da započnem "istraživanje mikroorganizama" koji čine osnov ekološke piramide.

 

 

EM je rođen "kombinacijom mikroorganizama"

 

1968. sam istraživao mandarinske pomorandže na univerzitetu Kjušu i isprobavao sam razne dopune koje su smatrane dobrim za kvalitet pomorandži uključujući i hormone, mikroelemente, organsko đubrivo i mikroorganizme.

 

Čuo sam da su fototrofne bakterije korisne za poljoprivredu, a kada sam pokušao, primetio sam ogromnu razliku. Tada sam prepoznao potencijal mikroorganizama.

 

Nekoliko godina kasnije, mikroorganizmi su postali glavni fokus mog istraživanja. Međutim, moji rezultati su bili loši. Na individualnom nivou, mikroorganizmi sa kojima sam radio, imali bi pozitivan uticaj na neke useve, a na druge ne bi imali nikakav uticaj. Nakon 7 do 8 godina, i dalje nisam imao nikakve rezultate. Pošto sam znao da su sve vrste sa kojima sam radio bile bezopasne, jednog dana sam osetio da je šteta da se ove vrste puste niz odvod i odlučio sam da ih umesto toga prskam po travi.

 

Nedelju dana kasnije uočena je očigledna razlika na licu mesta. Rast trave je bio značajno bolji u odnosu na travu oko te tačke. To posmatranje je dovelo me do ideje koja je formirala osnovu EM tehnologije, što znači da su najbolji rezultati dobijeni putem "kombinacije mikroorganizama". Nakon kratkog vremena, pronašao sam preciznu kombinaciju mikroorganizama koji su doveli do "dobrog rasta poljoprivrednih proizvoda, ljudi koji se ne razboljevaju, povećanje roda i superiornog ukusa". Ova kombinacija je prethodnik EM, koja je razvijena 1982. i korišćena u brojnim oblastima, uključujući poljoprivredu, stočarstvo, čišćenje okoline i zdravstvenu negu.

Fotografija profesora doktora terua hige

Profesor Doktor Teruo Higa o sebi:

proizvodi

Lumax 011 logo link za naslovnu

LUMAX 011