Efektivni Mikroorganizmi se već godinama upotrebljavaju za rešavanje ekoloških problema. Od reka u Japanu koje su vraćane u život do rešavanja problema neprijatnih mirisa kanalizacije u Kopenhagenu, EM nudi jedinstveno, trajno i zdravo rešenje različitih problema. Sa EM možemo rešiti probleme neprijatnih mirisa, otpadnih voda iz industrije i domaćinstva, organskog otpada iz kuće i sa deponija itd. Svakom problemu pristupamo profesionalno i uz pomoć EM nudimo rešenje na zdrav i prirodan način.

Načešći ekološki problemi koji se mogu rešiti upotrebom efektivnih mikroorganizama:

  

Fekalna zagađenja (zemljišta, tekućih i stajaćih voda) 

Neprijatni mirisi izazvani raspadanjem organske materije

Otpadne vode iz industrije prerade mleka i mesa

Septičke jame

Zagađenje zemljišta različitim vrstama ulja

Mastolvi i različiti otpad iz restorana i izdustrije prerade hrane

 

 

 

EM sadrži samo prirodne sastojke i mikroorganizme koji su stanovnici zdravih eko-sistema u specifičnom odnosu koji omogućava da se prirodni procesi ozdravljenja dešavaju mnogostruko brže. Širom sveta EM se koristi i za tretman zemljišta posle elementarnih nepogoda kako bi se obnovila mikroflora zemljišta i započeli procesi ozdravljenja.

EKOLOGIJA

proizvodi

Lumax 011 logo link za naslovnu

LUMAX 011