Efektivne Mikroorganizme je izdvojio, spojio u ovakvu mešavinu i dao im ime - profesor Teruo Higa sa Ryukus Univerziteta u Okinavi. To je prvi put da je neko uspeo da napravi delotvornu mešavinu više vrsta i sojeva mikroorganizama potpuno različitih osobina. Proizvodi koji u svojoj osnovi sadrže Efektivne Mikroorganizme i njihove metabolite koriste se od poljoprivrede, stočarstva, obrade otpadnih voda, obrade različitih vrsta otpada, sanacije neprijatnih mirisa pa sve do pčelarstva, čišćenja kuće i ishrane ljudi. EM tehnologija je osnovna tehnologija koja može imati primenu i pozitivan uticaj u svim granama i aspektima života.

mikroskopska fotografija kristala meda

Ogled na poribljenoj akumulaciji za zalivanje malina​

Tokom ove godine uradili smo ogled na poribljenoj akumulaciji za zalivanje malina. Akumulacija je bila prepuna algi, a ribe u akumulaciji su pokazivale znakove oboljenja krljušti. Primenom EM preparata već posle nedelju dana mogla se uočiti jasna razlika u kvalitetu vode, dok je posle 4 nedelje tretmana došlo do potpunog ozdravljenja ribe i povlačenja naslaga sa krljušti. I ne samo to, po svedočenju proizvođača, kvalitet maline zalivane iz ove akumulacije nikada nije bio bolji. Za sada pretpostvljamo da su Efektivni Mikroorganizmi uzrok tome, uskoro ćemo to moći i da tvrdimo.​

mikroskopska fotografija kristala meda

Saradnja EMRO i Emoto Piece Project​

Kako bi ukazali na značaj vode i važnost očuvanja vode kao svetskog resursa, EMRO Nemačka je uspostavila saradnju sa Emoto Piece Project. Kako EMRO već godinama radi projekte na oživljavanju i pročišćavanju vodenih ekosistema, ova saradnja je samo nastavak EMRO aktivnosti u očuvanju voda i prirode uopšte. Kao plod ove saradnje u kalendaru za sledeću godinu se nalazi fotografija kristala EM meda koja ukazuje na značaj pčela kao jednog od najbitnijih činilaca za opstanak celokupne planete.​

Sada naučno potvrđeno! EM PROBIOTIK ZA PČELE IMA DEJSTVO PROTIV NOZEME

    Sada naučno potvrđeno! EM PROBIOTIK ZA PČELE IMA DEJSTVO PROTIV NOZEME i deluje pozitivno na IMUNITET kod pčela. Pčele hranjene sa dodatkom EM PROBIOTIKA ZA PČELE imaju razvijenije masno-proteinsko tkivo.   Rad "Effects on Some Therapeutical, Biochemical, and Immunological Parameters of Honey Bee (Apis mellifera) Exposed to Probiotic Treatments, in Field and Laboratory Conditions" je objavljen 17.09.2020. u časopisu "Insects".Autori rada su: Ivana Tlak Gajger 1,* , Josipa Vlainić 2, Petra Šoštarić 1, Janez Prešern 3, Jernej Bubnič 1 and Maja Ivana Smodiš Škerl

...
...

VESTI

PROIZVODI NA BAZI EFEKTIVNIH MIKROORGANIZAMA

LUMAX 011 je ovlašćeni distributer EMRO Japan za Srbiju

Scroll down arrow

ŠTA JE EM®?

Originalni EM Efektivni Mikroorganizmi se sastoje od optimalne kombinacije bakterija mlečne kiseline, kvasaca i fototropnih bakterija čija su specijalna svojstva prepoznata i razvijena od strane profesora Terua Hige iz Okinave u Japanu, 1982 godine.

 

EM Efektivni Mikroorganizmi su blagotvorni za ljude i za prirodu. EM tehnologija se ne bori ni protiv čega, ona utiče na ravnotežu među različitim bakterijama i omogućava izgradnju i procese obnavljanja. Na ovaj način EM dovodi celokupni živi svet u mikrobiološku ravnotežu i pospešuje mikrobiološku raznolikost.

mikroskopski prikaz mlecno kisleinskih bakterija
Mikroskopska slika kvasca
Mikroskopska slika fototropnih bakterija

Mlečno kiselinske bakterije

(mikroskopska slika)

KVASCI

(mikroskopska slika)

FOTOTROPNE BAKTERIJE

(elektronsko mikroskopska slika)

EM tehnologija upotreba u poljoprivredi
EM tehnologija upotreba za ciscenje okoline
EM tehnologija
EM tehnologija

OD POČETKA PRIMENE DO DANAŠNJEG DANA EM EFEKTIVNI MIKROORGANIZMI SE USPEŠNO KORISTE U SVE VIŠE PODRUČJA:​

u poljoprivredi 

(poboljšanje tla, stočarstvo, itd)

čišćenju okoline

(poboljšanje kvaliteta vode, kompostiranje)

drugim oblastima života

(npr. zaštita zdravlja)

kod prirodnih nepogoda

(npr. poplave)

EM Tehnologija je sve ono što se temelji na delovanju Efektivnih Mikroorganizama, koji su mešavina oko 80 različitih sojeva mikroorganizama izraženih fermentatinih sposobnosti.​ EM tehnologija je osnovna tehnologija koja može imati primenu i pozitivan uticaj u svim granama i aspektima života.

EM tehnologija logo

EFEKTIVNI MIKROORGANIZMI

O NAMA

 

Lumax 011 d.o.o. je Ovlašćeni Distributer EMRO Japan za Srbiju i član velike EMRO porodice koja ima svoje predstavnike u preko 150 zemalja sveta. Kao ljudi i kao kompanija doživeli smo tu sreću da živimo svoje snove o boljoj budućnosti celog sveta kroz primenu EM Tehnologije profesora Hige.

Logo Lumax 011

LUMAX 011

LUMAX 011

proizvodi

Lumax 011 logo link za naslovnu

LUMAX 011